Ukážková lekcia HypnoPôrodu ONLINE

    Lektor: Ing. Katarína Winterová Mesto: online Dátum a čas: 30.01.2022 (ne) o 09:00

Ukážková lekcia HypnoPôrodu

Trvanie: 1 hod.

Obsah: Základné hypnopôrodné techniky, nácvik dýchania, video s hypnopôrodným príbehom, relaxačné cvičenie, otázky a odpovede

Bonus: hodnota ukážkovej lekcie bude účastníkom po prihlásení sa na kurz HypnoPôrodu odpočítaná z ceny kurzu


Všeobecné podmienky účasti na kurze:

1. Poplatok za kurz, resp. ukážkovú lekciu je splatný najneskôr 3 dni pred začiatkom kurzu. Bez úhrady poplatku účasť na kurze nie je možná.

2. Počet vyučovacích hodín je orientačný a môže sa meniť v závislosti od typu kurzu (individuálny/skupinový) a počtu osôb na kurze (menšia/väčšia skupina).

3. Zohľadnenie individuálnych požiadaviek (napr. vyučovanie v skrátenom čase kvôli blížiacemu sa termínu pôrodu) nie je dôvodom na požadovanie nižšej ako stanovenej ceny za kurz.

4. Odoslaním záväznej prihlášky účastníčka kurzu zároveň prehlasuje, že ona ani jej partner, ktorý sa kurzu zúčastní netrpí epileptickým ochorením ani ochorením vyžadujúcim starostlivosť psychológa/psychiatra. V prípade takéhoto ochorenia prosím vopred konzultujte plánovanú účasť na kurze so svojim ošetrujúcim lekárom, resp. kontaktujte lektorku kurzu pre viac informácií.

5. Som oboznámená s cenníkom kurzu HypnoPôrodu.

Odoslaním prihlášky potvrdzujem súhlas so všeobecnými podmienkami.


Prihláška na kurz Odoslaná prihláška bude zaslaná priamo na email lektora, ktorý pridal tento kurz.

Mám záujem absolvovať kurz*

Zúčastní sa kurzu aj Váš partner?*


© 2021 HypnoPorod.sk