Konzultácie k re-certifikácii a preklad do Aj


49.00

Ponuka konzultácie ku každoročnej re-certifikácii pre lektorov HypnoPôrodu – Monganovej metódy vrátane prekladu do anglického jazyka.

Kategórie: Značka:

Popis

Pre certifikovaných lektorov HypnoPôrodu – Monganovej metódy.

Konzultácia zahŕňa asistovanie pri vypracovaní recertifikačných dokumentov a ich preklad do anglického jazyka:

  • čo je potrebné doručiť k recertifikácii
  • zoznam odporúčanej literatúry
  • možnosti platby za predĺženie certifikátu
  • konzultácie k možnostiam ako získať potrebné dodatočné body (CEU)
  • konzultácie a kontrola k marketingovým materiálom potrebných na odoslanie

 

  • vyplnenie dotazníkov za odučené kurzy na základe dodaných podkladov
  • preklad všetkých materiálov na odoslanie do anglického jazyka
  • vypracovanie sprievodného listu v angličtine

 

Pre členov lektorského klubu je táto služba už zahrnutá v cene členského. Lektorský klub PREMIUM | HypnoPorod.sk

© 2023 HypnoPorod.sk