Lektor:Ing. Katarína Winterová

Email: info@hypnobirthing.sk Telefón: 0905 250 267 Web: http://www.hypnobirthing.sk

Zhrnutie doterajšieho vzdelávania v oblasti predpôrodnej prípravy a HypnoPôrodu:

 

r. 2008 – príprava na pôrod formou samoštúdia techniky HypnoPôrodu – Monganovej metódy

r. 2008 - pôrod s využitím techník HypnoPôrodu - Monganovej metódy, v prostredí slovenskej pôrodnice

r. 2010 – 2011 – certifikačný kurz “Lektor predpôrodnej prípravy”, štúdium na diaľku s prideleným lektorom (CBI)

r. 2011 – príprava na druhý pôrod formou samoštúdia techniky HypnoPôrodu – Monganovej metódy

r. 2011 - pôrod s využitím techník HypnoPôrodu - Monganovej metódy, v prostredí slovenskej pôrodnice

r. 2013 – certifikačný kurz “Lektor HypnoPôrodu – Monganovej metódy”, Manchester – UK (Hypnobirthing Institute)

r. 2015 – certifikačný tréning “Kurz celostnej autohypnózy”, Bratislava – SK (SENAZ)

r. 2016 – seminár “Tajomstvo programovania mysle”, Bratislava – SK (NLP Akadémia)

r. 2016 – B-back session, účasť na certifikačnom kurze pre nových lektorov HypnoPôrodu – Monganovej metódy, Mníchov – DE (Hypnobirthing Institute)

r. 2016 – konferencia pre certifikovaných lektorov “HypnoBirthing Conclave”, San Diego – USA (Hypnobirthing Institute)

r. 2017 – certifikačný kurz “HypnoMothering” (Hypnobirthing Institute)

r. 2018 – certifikačný Master Trainer Workshop s Marie Mongan, Miami – USA (Hypnobirthing Institute) – oprávnenie školiť budúcich lektorov získané od Marie Mongan, zakladateľky tejto metódy

r. 2018 - seminár "Nová věda, trojice těla - mysli - ducha" Dr. Bruce Lipton, Praha - ČR (Mirami Media)

r. 2018 - certifikačný workshop Paramana Doula s Michel Odent, Londýn - UK

r. 2019 - EFT workshop s Brad Yates, Londýn - UK

 

r. 2013 – 2023 – každoročná recertifikácia v Inštitúte Hypnopôrodu, člen Inštitútu Hypnopôrodu a "Faculty member" oprávnený vyučovať HypnoPôrod – Monganovej metódu

© 2023 HypnoPorod.sk