Ako získať oprávnenie oficiálne vyučovať Monganovej metódu?

Autor článku: Katarína Winterová 21. októbra 2019

Ako vás zaujala kniha HypnoPôrod od autorky Marie Mongan alebo ste sa pripravovali na pôrod touto technikou a chceli by ste pomôcť ďalším rodičom pripraviť sa na ľahký, pokojný a bezpečnejší pôrod, tu je zoznam krokov, ktoré je potrebné urobiť, aby ste mohli oficiálne vyučovať Monganovej metódu:

 

1. Prihláste sa na lektorský kurz HypnoPôrodu – Monganovej metódy

Inštitút HypnoPôrodu organizuje každý rok desiatky kurzov v rôznych krajinách sveta. Od roku 2018 máme možnosť absolvovať tieto kurzy aj na Slovensku, v slovenskom jazyku. Školiteľka slovenských lektorských kurzov absolvovala svoje školenie osobne s Marie Mongan a preto vám môže sprostredkovať obsah učebných osnov presne tak, ako by si ich priala vyučovať samotná autorka tejto metódy.

Metóda HypnoPôrodu podľa Marie Mongan sa vyučuje od roku 1989 a vo svete ju vyučuje viac ako 2000 aktívnych lektorov. Absolvovaním kurzu získate možnosť pripojiť sa k tejto veľkej skupine odborníkov, medzi ktorými nájdete duly, postpartum duly, lekárov, zdravotné sestry, pôrodné asistentky, skúsené lektorky HypnoPôrodu – niektoré až s 20 ročnými skúsenosťami. Budete môcť sa s nimi kedykoľvek poradiť vďaka našej uzatvorenej diskusnej skupine.

 

2. Vypracujte testové otázky a doručte ich do 3 mesiacov od absolvovania kurzu

Na lektorskom kurze dostanete ku každému segmentu testové otázky, ktoré vypracujete v slovenskom (českom) jazyku po návrate domov. Počas spracovávania odpovedí sa učíte pracovať s učebnými osnovami, knihou a ďalšími materiálmi. Na vypracovanie máte 90 dní, odoslať ich však samozrejme môžete aj skôr.

 

3. Po vystavení certifikátu v Inštitúte HypnoPôrodu (USA) môžete oficiálne vyučovať HypnoPôrod – Monganovej metódu

Keď úspešne vypracujete odpovede zo všetkých absolvovaných segmentov, vaša školiteľka ich ohodnotí a následne požiada Inštitút HypnoPôrodu v USA o vystavenie certifikátu. Tento certifikát má platnosť 1 rok. S platným certifikátom môžete neobmedzene vyučovať rodičov predpôrodnú prípravu podľa Marie Mongan.

Zároveň s certifikátom získavate oprávnenie používať materiály (učebné osnovy, dodatočné materiály pre rodičov) a relaxačné audio nahrávky HypnoPôrodu – Monganovej metódy. Materiály dostanete v priebehu lektorského kurzu v slovenskom (českom) jazyku.

 

4. Nezabudnite na každoročnú recertifikáciu

Inštitút HypnoPôrodu sa snaží udržiavať kvalitu svojich kurzov aj tým, že lektorky sa musia pravidelne vzdelávať. Preto v rámci každoročnej recertifikácie odosielame do Inštitútu zoznam aktivít, ktoré sme v priebehu roka urobili pre udržanie si svojej kvalifikácie. Proces recertifikácie nie je náročný. Pre lektorky, ktoré si na recertifikáciu netrúfajú samé, máme v ponuke konzultácie k recertifikácii a dokonca konzultácie spojené s následným prekladom textu na odoslanie do anglického jazyka.

 

5. Možnosť zapojiť sa do lektorského klubu slovenských lektoriek HypnoPôrodu

V lektorskom klube nájdete množstvo dodatočných materiálov, ktoré budú užitočné pre vykonávanie lektorskej činnosti. Či už je to databáza dodatočných materiálov pre rodičov prístupná online, hypnopôrodné príbehy, dodatočné relaxačné skripty na prácu s rodičmi alebo tipy na úspešné organizovanie kurzu a zoznam odporúčanej literatúry na doplnenie informácií.

 

Ďalšie benefity:

Monganovej metóda je rozšírená a známa v mnohých krajinách sveta, preto sa vaše pôsobenie neobmedzuje len na slovenské územie. Oslovili vás klienti zo zahraničia? Žiadny problém, materiály máme k dispozícii aj v mnohých svetových jazykoch. Veľa našich lektoriek aj po zmene bydliska do iného štátu mohlo plynule pokračovať vo svojej hypnopôrodnej praxi a bez zdržovania začať vyučovať rodičov aj v novej krajine.

 

Aktuálne termíny lektorských kurzov HypnoPôrodu:

Aktuálne termíny lektorských kurzov nájdete na stránke hypnoporod.sk a hypnobirthing.com

 

Materiály, ktoré dostanete k dispozícii v slovenskom jazyku:

Aké materiály dostanete jedine na certifikovaných kurzoch HypnoPôrodu – Monganovej metódy?
Aké materiály dostanete jedine na certifikovaných kurzoch HypnoPôrodu – Monganovej metódy?

5. októbra 2019

Ak sa zúčastníte certifikovaného kurzu HypnoPôrodu – Monganovej metódy, získate okrem knihy Hypnopôrod aj mnohé ďalšie materiály. Tieto materiály v sebe …

Čítajte ďalej

Ako mamičky hodnotia kurz HypnoPôrodu – Monganovej metódy?

8. januára 2023

V tomto článku si môžete prečítať ako boli spokojné mamičky s kurzami HypnoPôrodu, ktoré vyučuje naša certifikovaná lektorka Monganovej metódy – …

Čítajte ďalej

Ako získať oprávnenie oficiálne vyučovať Monganovej metódu?

21. októbra 2019

Ako vás zaujala kniha HypnoPôrod od autorky Marie Mongan alebo ste sa pripravovali na pôrod touto technikou a chceli by …

Čítajte ďalej

Certifikačný kurz pre lektorov HypnoPôrodu

11. novembra 2018

Pomáhajte rodičom pripraviť sa na jeden z najkrajších dní v živote.   Zaujala vás metóda HypnoPôrodu a chceli by ste pomáhať rodičom …

Čítajte ďalej

© 2023 HypnoPorod.sk